Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty  130.000,00 zł na świadczenie usługi przekaz pocztowy oraz  usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2023 roku.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.11.2022.AM

Do pobrania

OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł na świadczenie usług w formie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych (kobiet  i mężczyzn) skierowanych  przez MOPS w Głownie w 2023 r.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.10.2022.AM

Do pobrania

OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI

Informacja o wyborze oferty na wykonanie druków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2022 roku..

Do pobrania

INFORMACJA

Informacja o wyborze oferty na zakup artykułów spożywczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2022 roku.

Do pobrania

INFORMACJA

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł na wykonanie druków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2022 roku.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.7.2022.AM

Do pobrania

OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł na zakup artykułów spożywczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2022 roku.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.4.2022.AM

Do pobrania

OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI

Informacja o wyborze oferty dotyczącej  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł na zakup opału wraz z dostawą dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2022 roku.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.7.2021.AM

Do pobrania

INFORMACJA.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1 95-015 Głowno, reprezentowany przez Dyrektora Bożenę Polak zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2022 r.

Do pobrania

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1 95-015 Głowno, reprezentowany przez Dyrektora Bożenę Polak zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie w 2022 roku

Do pobrania

INFORMACJA

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł na zakup opału wraz z dostawą dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2022 roku.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.7.2021.AM

Do pobrania

OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2022 r.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.6.2021.AM

Do pobrania

OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI

Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi przekaz pocztowy oraz usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2022 r.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.3.2021.AM

Do pobrania

INFORMACJA

Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług w formie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) skierowanych przez MOPS w Głownie w 2022 r.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.2.2021.AM

Do pobrania

INFORMACJA

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzeb zmarłym których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie w 2022r.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.4.2021.AM

Do pobrania

OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty  130.000,00 zł na świadczenie usługi przekaz pocztowy oraz  usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Głownie w 2022 roku.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.3.2021.AM

Do pobrania

OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI