Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty  130.000,00 zł na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.14.2022.AM

Do pobrania

OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI