W ramach realizacji projektu partnerskiego „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Głowno. Grupę docelową stanowią osoby niesamodzielne, wymagające wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, posiadające wskazania lekarskie do tych usług. Pierwszeństwo mają osoby niepełnosprawne, których sytuacja dochodowa nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Czytaj więcej....

Bezpłatne porady prawne, specjalistyczne usługi opiekuńcze i zdrowotne, a także pomoc przy załatwianiu codziennych spraw – 413 osób z powiatu zgierskiego skorzystało już z oferty Centrum Usług Środowiskowych - projektu, mającego za zadanie wesprzeć osoby niesamodzielne i niepełnosprawne w ich codziennym życiu.

Czytaj więcej....

 

Realizacja wsparcia dla osób zależnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie „ Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są realizowane przez osobę zatrudnioną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie od lipca 2019 r.

W 2020 r. tut. Ośrodek kontynuuje realizację wsparcia dla zrekrutowanych mieszkańców Głowna w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, okres realizacji wsparcia jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań BO, zgodnie z zawartą Indywidualną Ścieżką Wsparcia. Wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych uzupełniane jest na bieżąco pracą socjalna realizowaną przez oddelegowanego pracownika socjalnego MOPS w Głownie.
Czytaj więcej....