Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1 95-015 Głowno, reprezentowany przez Dyrektora Bożenę Polak zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie w 2022 roku

Do pobrania

INFORMACJA