Informacja o wyborze oferty dotyczącej zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł na świadczenie usług w formie zapewnienia schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi od 01.07.2024r. do 31.12.2024r.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.2.2024.AM

Do pobrania

INFORMACJA

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł na świadczenie usług w formie zapewnienia schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi od 01.07.2024r. do 31.12.2024r.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.2.2024.AM

Do pobrania

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIKI

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty  130.000,00 zł na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie w 2024 r.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.5.2023.AM

Do pobrania

INFORMACJA

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł na świadczenie usługi przekaz pocztowy oraz usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2024 roku.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.7.2023.AM

Do pobrania

INFORMACJA

Informacja o wyborze oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w formie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) skierowanych przez MOPS w Głownie od 01.01.2024r. do 30.06.2024r.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.4.2023.AM

Do pobrania

INFORMACJA

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł na świadczenie usługi przekaz pocztowy oraz usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2024 roku.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.7.2023.AM

Do pobrania

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty  130.000,00 zł na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie w 2024 r.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.5.2023.AM

Do pobrania

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł na świadczenie usług w formie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) skierowanych przez MOPS w Głownie od 01.01.2024r. do 30.06.2024r.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.4.2023.AM

Do pobrania

OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI

 

Informacja o wyborze oferty do zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty  130.000,00 zł na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie w 2023 r.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.19.2022.AM

Do pobrania

INFORMACJA

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty  130.000,00 zł na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie w 2023 r.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.19.2022.AM

Do pobrania

OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI

 

Informacja o wyborze oferty do zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł na świadczenie usługi medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2023 r.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.14.2022.AM

Do pobrania

INFORMACJA

Informacja o wyborze oferty do zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł na świadczenie usługi przekaz pocztowy oraz usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2023 r.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.11.2022.AM

Do pobrania

INFORMACJA

Informacja o wyborze oferty do zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł na świadczenie usług w formie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych (kobiet  i mężczyzn) skierowanych  przez MOPS w Głownie w 2023 r.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.10.2022.AM

Do pobrania

INFORMACJA

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje iż:

  1. w zapytaniu ofertowym na "Świadczenie usługi przekaz pocztowy oraz usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania , przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2023r." nr postępowania MOPS.ZP.251.11.2022.AM z dnia 21.11.2022,

Czytaj więcej....

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty  130.000,00 zł na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.14.2022.AM

Do pobrania

OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI