Informacja o wyborze oferty do zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł na świadczenie usług w formie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych (kobiet  i mężczyzn) skierowanych  przez MOPS w Głownie w 2023 r.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.10.2022.AM

Do pobrania

INFORMACJA