Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł na wykonanie druków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2022 roku.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.7.2022.AM

Do pobrania

OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI