Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług w formie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) skierowanych przez MOPS w Głownie w 2022 r.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.2.2021.AM

Do pobrania

INFORMACJA