Informacja o wyborze oferty do zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł na świadczenie usługi medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2023 r.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.14.2022.AM

Do pobrania

INFORMACJA