Informacja o wyborze oferty do zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty  130.000,00 zł na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie w 2023 r.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.19.2022.AM

Do pobrania

INFORMACJA