Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty  130.000,00 zł na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie w 2024 r.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.5.2023.AM

Do pobrania

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIKI