Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł na świadczenie usług w formie zapewnienia schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi od 01.07.2024r. do 31.12.2024r.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.2.2024.AM

Do pobrania

OGŁOSZENIE

ZAŁĄCZNIKI