Ogłoszenie o zamiarze udzielenia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł na świadczenie usług w formie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) skierowanych przez MOPS w Głownie od 01.01.2024r. do 30.06.2024r.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.4.2023.AM

Do pobrania

OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI