Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł na świadczenie usługi przekaz pocztowy oraz usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2024 roku.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.7.2023.AM

Do pobrania

INFORMACJA