Informacja o naborze wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 r.

W dniu 11.10.2021 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach kolejnej edycji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 r. realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Miasta Głowno aplikuje o środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Program jest skierowany m.in. dla dzieci do 16 roku życia, osób z orzeczeniem o umiarkowanym oraz znacznym stopniu niepełnosprawności.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy pomocy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są: