logotyp

Realizacja wsparcia dla osób zależnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie „ Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są realizowane przez osobę zatrudnioną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie od lipca 2019 r.

W 2020 r. tut. Ośrodek kontynuuje realizację wsparcia dla zrekrutowanych mieszkańców Głowna w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, okres realizacji wsparcia jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań BO, zgodnie z zawartą Indywidualną Ścieżką Wsparcia. Wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych uzupełniane jest na bieżąco pracą socjalna realizowaną przez oddelegowanego pracownika socjalnego MOPS w Głownie.
Czytaj więcej....