logotyp

Gmina Miasta Głowno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, w związku z obowiązkiem zachowania trwałości projektu „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” potwierdza instytucjonalną gotowość do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu § 17 ust. 7 pkt 1