logotyp

Gmina Miasta Głowno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, w związku z obowiązkiem zachowania trwałości rezultatów projektu „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”, świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych, mieszkańców miasta Głowno. Usługi są realizowane przez opiekuna, natomiast do realizacji pracy socjalnej na rzecz osób objętych tym wsparciem został oddelegowany pracownik socjalny zatrudniony w MOPS w Głownie. Działania powyższe świadczą o instytucjonalnej gotowości podmiotu do świadczenia usług, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu § 17 ust. 7 pkt 1