logotyp

W ramach realizacji projektu partnerskiego „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Głowno. Grupę docelową stanowią osoby niesamodzielne, wymagające wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, posiadające wskazania lekarskie do tych usług. Pierwszeństwo mają osoby niepełnosprawne, których sytuacja dochodowa nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Czytaj więcej....