Łódzki Oddział Okręgowy PCK uprzejmie informuje, że żywność w ramach PO PŻ Podprogram 2019 , będzie dystrybuowana dla mieszkańców Głowna w dniach od 08 do 09.07.2020 roku.

Jest to ostatnie wydawanie w Podprogramie 2019.

Żywność będzie wydawana w siedzibie OSP w Głownie w godzinach 9 - 14. Prosimy o zachowanie bezpiecznego odstępu.