Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie włącza się w działania w ramach rządowego programu Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.
Wszelkie informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej: https://wspierajseniora.pl/
oraz na dedykowanej infolinii dla seniorów (22) 505 11 11