Łódzki Oddział Okręgowy PCK uprzejmie informuje, że żywność w ramach PO PŻ Podprogram 2019 , będzie dystrybuowana dla mieszkańców Głowna w dniach od 04.06. do 05.06.2020 roku.

Żywność będzie wydawana w siedzibie OSP w Głownie w godzinach 9 - 14. Prosimy o zachowanie bezpiecznego odstępu.