Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty  130.000,00 zł na świadczenie usługi przekaz pocztowy oraz  usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Głownie w 2022 roku.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.3.2021.AM

Do pobrania

OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI