Ogłoszenie o zamiarze udzielenia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł na <świadczenie usług w formie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) skierowanych przez MOPS w Głownie w 2022r.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.2.2021.AM

Do pobrania

OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI