Ogłoszenie o zamiarze udzielenia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzeb zmarłym których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie w 2022r.

Znak sprawy: MOPS.ZP.251.4.2021.AM

Do pobrania

OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI