Zamówienia publiczne powyżej 130000 złotych

„PRZYGOTOWYWANIE, DOSTARCZANIE I WYDAWANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH KLIENTOM MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE W ROKU 2024”.
Nr ID postępowania: ocds-148610-96dec94b-95c6-11ee-ba3b-4e891c384685
 
Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie,
ul. Ludwika Norblina 1 95-015 Głowno,
reprezentowany przez Dyrektora Bożenę Polak,
godz. urzędowania:
poniedziałek 7:30-16:30
wtorek – piątek 7.30-15.30,
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. https://mops.glowno.pl/
BIP Zamawiającego: https://mops_glowno.bip.gov.pl/

Zamawiający informuje, iż postępowanie na zadanie pn.: „PRZYGOTOWYWANIE, DOSTARCZANIE I WYDAWANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH KLIENTOM MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE W ROKU 2024 ”., zostało opublikowane w na portalu e-zamowienia w dniu 08.12.2023r., Nr ogłoszenia: 2023/BZP 00541526

Informuję, że dokumentacja postępowania jest udostępniona na stronie prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbf7ee-f21c-da77-4243-320012347eed

Do pobrania

OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie zamieszcza informację z wyboru najlepszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przygotowywanie dostarczenie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2023 roku”.

Do pobrania

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie zamieszcza informacją z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przygotowywanie dostarczenie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2023 roku”.

Do pobrania

INFORMACJA

„Przygotowywanie dostarczenie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2023 roku”.
Nr ID postępowania: 79193160-f6aa-4024-93b3-b2a132d8793f
 
Zamawiający informuje, iż w dniu 24.11.2022r. dokonał zmiany w ogłoszeniu na zadanie pn.: „Przygotowywanie dostarczenie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2023 roku”., publikacja w BZP pod nr 2022/BZ00447553/01

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2022r., pod nr 2022/BZP 00458044/01

Informuję, że dokumentacja postępowania po zmianach jest udostępniona na stronie prowadzonego postępowania od dnia 24.11.2022r.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/79193160-f6aa-4024-93b3-b2a132d8793f

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie,ul. Ludwika Norblina 1 95-015 Głowno, reprezentowany przez Dyrektora Bożenę Polak,
godz. urzędowania: poniedziałek 7:30-16:30 wtorek – piątek 7.30-15.30, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. https://mops.glowno.pl/
BIP Zamawiającego: https://mops_glowno.bip.gov.pl/

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

„Przygotowywanie dostarczenie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2023 roku”.
Nr ID postępowania: 79193160-f6aa-4042-93b3-b2a132d8793f
 
Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1 95-015 Głowno, reprezentowany przez Dyrektora Bożenę Polak, godz. urzędowania: poniedziałek 7:30-16:30 wtorek – piątek 7.30-15.30, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. https://mops.glowno.pl/
BIP Zamawiającego: https://mops_glowno.bip.gov.pl/

Zamawiający informuje, iż postępowanie na zadanie pn.: „Przygotowywanie dostarczenie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2023 roku”., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.11.2022r., Nr ogłoszenia: 2022/BZ00447553/01

Informuję, że dokumentacja postępowania jest udostępniona na stronie prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/79193160-f6aa-4024-93b3-b2a132d8793f

System miniPortal

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje, że do obsługi komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będzie wykorzystywany system miniPortal. Jest to podstawowe narzędzie, umożliwiające Państwu składanie ofert elektronicznie. Wszystkie informacje o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane na tej platformie. Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Miniportal oparty jest na efektywnym wykorzystaniu narzędzi elektronicznych i publicznych usług funkcjonujących w państwowych zasobach, tj. Biuletynu Zamówień Publicznych i usług ePUAP. Wykonawcy składający oferty za pośrednictwem ePUAP muszą posiadać konto na ePUAP. Miniportal dostępny jest pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1 95-015 Głowno, reprezentowany przez Dyrektora Bożenę Polak zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowywanie  dostarczenie i wydawanie  gorących posiłków jednodaniowych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2022 roku

Do pobrania

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1 95-015 Głowno, reprezentowany przez Dyrektora Bożenę Polak zamieszcza informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowywanie  dostarczenie i wydawanie  gorących posiłków jednodaniowych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2022 roku

Do pobrania

OGŁOSZENIE

„Przygotowywanie  dostarczenie i wydawanie  gorących posiłków jednodaniowych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2022 roku”.

Nr ID postępowania: efef6a64-66a2-4a69-b7eb-cfe87891b44e

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1 95-015 Głowno, reprezentowany przez Dyrektora Bożenę Polak, godz. urzędowania: poniedziałek  7:30-16:30 wtorek – piątek 7.30-15.30, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   https://mops.glowno.pl/

BIP Zamawiającego: https://mops_glowno.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

Zamawiający informuje, iż postępowanie na zadanie pn.:„Przygotowywanie  dostarczenie i wydawanie  gorących posiłków jednodaniowych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2022 roku”., zostało opublikowane  w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  26.11.2021r., Nr ogłoszenia:2021/BZP 00286054/01

Informuję, że dokumentacja postępowania jest udostępniona na stronie prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/efef6a64-66a2-4a69-b7eb-cfe87891b44e

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie 95-015 Głowno, ul. Ludwika Norblina 1, tel./fax 42 719 27 25, 42 719 27 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.przekazuje do publicznej informacji plan zamówień publicznych na rok 2021.

Do pobrania
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie 95-015 Głowno, ul. Ludwika Norblina 1, tel./fax 42 719 27 25, 42 719 27 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu na przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych klientom MOPS w Głownie w 2021 r.

Do pobrania

INFORMACJA

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie 95-015 Głowno, ul. Ludwika Norblina 1, tel./fax 42 719 27 25, 42 719 27 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zamieszcza informację z otwarcia ofert dotyczących dostarczania i wydawania gorących posiłków jednodaniowych klientom MOPS w Głownie w 2021 r.

Do pobrania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie 95-015 Głowno, ul. Ludwika Norblina 1, tel./fax 42 719 27 25, 42 719 27 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych klientom MOPS w Głownie w 2021 r.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ