Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie zamieszcza informacją z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przygotowywanie dostarczenie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie w 2023 roku”.

Do pobrania

INFORMACJA