logotyp projektu aoon                logotyp mrpips

W dniu 10.06.2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Miasta Głowno na dofinansowanie w 2024 r. środkami z rezerwy celowej budżetu państwa zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego tj. realizacji usług sąsiedzkich.

W ramach wsparcia działań na rzecz seniorów, którzy są niesamodzielni ze względu na wiek oraz stan zdrowia, Gmina Miasta Głowno otrzyma środki finansowe w wysokości 40 553,00 zł na realizację usług sąsiedzkich w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Wkład własny gminy będzie wynosił 10 139,00 zł. Całkowity koszt realizacja zadania szacowany jest na kwotę 50 692,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1, 95-015 Głowno, tel. 042/719-27-25 zajmuje się organizacją usług sąsiedzkich na terenie Głowna oraz udziela szczegółowych informacji w tym zakresie.

„Korpus Wsparcia Seniorów”

W ramach wsparcia działań na rzecz seniorów, którzy są niesamodzielni ze względu na wiek oraz stan zdrowia, Gmina Miasta Głowno wystąpiła z wnioskiem o środki finansowe w wysokości 40553,00 zł na realizację usług sąsiedzkich w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Wysokość dotacji została zatwierdzona przez Wojewodę Łódzkiego i zostanie wypłacona po zawarciu umowy z gminą.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1, 95-015 Głowno, tel. 042/719-27-25 wew. 123. zajmuje się organizacją usług sąsiedzkich na terenie Głowna oraz udziela szczegółowych informacji w tym zakresie.