„Korpus Wsparcia Seniorów”

W ramach wsparcia działań na rzecz seniorów, którzy są niesamodzielni ze względu na wiek oraz stan zdrowia, Gmina Miasta Głowno wystąpiła z wnioskiem o środki finansowe w wysokości 40553,00 zł na realizację usług sąsiedzkich w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Wysokość dotacji została zatwierdzona przez Wojewodę Łódzkiego i zostanie wypłacona po zawarciu umowy z gminą.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1, 95-015 Głowno, tel. 042/719-27-25 wew. 123. zajmuje się organizacją usług sąsiedzkich na terenie Głowna oraz udziela szczegółowych informacji w tym zakresie.