Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie zaprasza do złożenia ofert do zapytania, którego wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy PZP Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ZAŁĄCZNIK