Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie zamieszcza informację o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości.

Do pobrania

INFORMACJA