Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości.

Do pobrania

OGŁOSZENIE