Łódzki Oddział Okręgowy PCK uprzejmie informuje, że wydawanie żywności w OSP w Głownie odbędzie się 10 i 11 października 2022 r.  i jest to ostatnia dystrybucja żywności w PO PŻ Podprogram 2021. Godziny dystrybucji 9:00 - 14:00, przerwa 11:00- 11:20.