W dniu 16 sierpnia 2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Wniosek z klauzulą informacyjną można pobrać z działu do pobrania na stronie Ośrodka lub bezpośrednio (https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000171201.pdf) wówczas proszę o dołączenie również klauzuli informacyjnej z działu do pobrania.

UWAGA !!!!
W przypadku przekazywania wniosków drogą elektroniczną prosimy o upewnienie się czy załącznik również został podpisany elektronicznie. W przeciwnym przypadku konieczne będzie uzupełnienie podpisu co wydłuży czas rozpatrywania wniosku.