Kategoria: Pliki do pobrania
Liczba podkategorii: 11

Pliki: 2

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

Pliki: 3

Jednorazowe świadczenie pieniężne

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO
ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

Jednorazowe świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583)/ Одноразова грошова допомога, передбачена ст. 31 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (Вісник законів, ст. 583)

Pliki: 1

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

Wnioski o refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

Pliki: 2

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Dokumenty związane z programem "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"

Pliki: 1