Świadczenie dobry start (300+) na nowych zasadach w ZUS

Od 01-07-2021 r. wnioski o świadczenie dobry start (300+) będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie nie będzie już realizował tego zadania.

Wnioski będzie można składać jedynie elektronicznie – za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub PUE ZUS.

Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy podany przez osobę uprawnioną.

Aktualne informacje na temat świadczenia dobry start zamieszczone są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/program-dobry-start-na-nowych-zasadach

Pytania dotyczące składania wniosków oraz zasad przyznawania świadczenia dobry start (300+) należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.