Nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy dla wniosków składanych drogą elektroniczną

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje, iż od dnia 1 lipca 2021 r. można składać drogą elektroniczną wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy o przyznanie:

  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego za pośrednictwem:

Wnioski papierowe o przyznanie ww. świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy można składać dopiero od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:

świadczenia rodzinne
(nowy okres zasiłkowy od listopada 2021 r.)

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

lipiec-sierpień 2021 r.

wypłata do 30 listopada 2021 r.

wrzesień - październik 2021r.

wypłata do 31 grudnia 2021 r.

listopad - grudzień 2021 r.

wypłata do 28 lutego 2022 r.

świadczenia z funduszu alimentacyjnego
(nowy okres świadczeniowy od października 2021 r.)

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

lipiec-sierpień 2021 r.

wypłata do 31 października 2021 r.

wrzesień 2021 r.

wypłata do 30 listopada 2021 r.

październik 2021 r.

wypłata do 31 grudnia 2021 r.

listopad 2021 r.

wypłata do 31 stycznia 2022 r.

grudzień 2021 r. - styczeń 2022 r.

wypłata do 28 lutego 2022 r.