Składanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ drogą elektroniczną na nowy okres świadczeniowy 2021/2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje, iż od dnia 1 lutego 2021 r. można składać drogą elektroniczną wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r. za pośrednictwem:

Wnioski papierowe o przyznanie ww. świadczenia na nowy okres świadczeniowy można składać dopiero od dnia 1 kwietnia 2021 r. Ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

luty - kwiecień 2021 r.

wypłata do 30 czerwca 2021 r.

maj 2021 r.

wypłata do 31 lipca 2021 r.

czerwiec 2021 r.

wypłata do 31 sierpnia 2021 r.

lipiec 2021 r.

wypłata do 30 września 2021 r.

sierpień 2021 r.

wypłata do 31 października 2021 r.