Łódzki Oddział Okręgowy PCK informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020, będzie wydawana w Głownie w dniach 02-03 sierpnia 2021 roku. Godziny dystrybucji 9:00 - 14:00, przerwa 11:00 - 11:20