Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, jako realizator programu na terenie Gminy Miasta Głowno, w styczniu 2023 r. przyjął 16 kart zgłoszeń do programu. W dniu 12 stycznia 2023 r. MOPS w Głownie podpisał umowy z 4 asystentami na realizację usług asystencji osobistej w ramach programu. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy zostali zakwalifikowani do programu i będą mieli świadczone usług asystencji nieodpłatnie.

Cała treść Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dostępna pod adresem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej powinny wypełnić karta zgłoszenia do programu stanowiącą załącznik nr 7 do programu i złożyć wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1.

Osoby mające trudności w samodzielnym wypełnieniu zgłoszenia mogą kontaktować się osobiście lub telefonicznie z MOPS w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1, tel. 42/719-27-25, gdzie uzyskają pomoc pracowników socjalnych.