Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro na na świadczenie usług w formie zapewnienia schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2021r. Znak sprawy: MOPS.ZP.251.13.2020.AM  

Do pobrania

OGŁOSZENIE
ZAŁĄCZNIK