Łódzki Oddział Okręgowy PCK informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021, będzie wydawana w Miejskim Ośrodku Kultury ul. Kopernika 45 w Głownie w dniu 12 kwietnia 2022 r. Godziny dystrybucji 9:00 14:00, przerwa 11:00- 11:20.