Łódzki Oddział Okręgowy PCK informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021, będzie wydawana w OSP w Głownie w dniu 14 lutego 2022 roku. Godziny dystrybucji 9:00 - 14:00, przerwa 11:00- 11:20.