Informacja

Łódzki Oddział Okręgowy PCK informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 Podprogram 2023, będzie wydawana w Ochotniczej Straży Pożarnej Głownie w dniach 08 - 09 lipca 2024 roku.

Godziny dystrybucji 9:00 14:00, przerwa 11:00- 11:20.

Żywność wydawana będzie na podstawie skierowania wydanego przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i okazaniu dowodu osobistego. Osoby odbierające paczkę żywnościową w czyimś imieniu powinny okazać swój dowód osobisty i upoważnienie podpisane przez osobę uprawnioną do odbioru żywności. .