MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Październik 2011

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

W miesiącu X/2011r. w ramach realizacji projektu „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyły się zajęcia grupowe – 3 godz. oraz indywidualne po 5 godzin z każdym z BO z doradcą zawodowym.

Zajęcia odbywały się na terenie miasta Głowno w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. R.A. Cebertowicza, przy ul. Kopernika 24/26.

Beneficjenci Ostateczni poprzez udział w zajęciach z doradcą zawodowym zapoznali się i nabyli umiejętności niezbędne do odnalezienia swojego miejsca na rynku pracy, redagowania dokumentów aplikacyjnych CV, listu motywacyjnego oraz zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej. W ramach projektu 3 panie- uczestniczki szkolenia z zakresu pracownik biurowy z obsługą komputera zostały skierowane na badania z zakresu medycyny pracy, w wyniku których uzyskały zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Uczestnicy szkoleń w miesiącu X/2011r. zostali objęci wsparciem finansowym w formie zasiłków celowych stanowiących wkład własny JST w realizację projektu „Aktywna integracja w mieście Głowno” zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej.

Beneficjenci Ostateczni oczekują na zajęcia grupowe z psycholo-giem „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” w wymiarze 30 godzin przewidziane w miesiącu XI/2011r.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30