MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Wrzesień 2011

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie realizuje projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń tutejszego Ośrodka. Uczestnicy szkoleń pracownik magazynowy z obsługą wózków jezdniowych oraz pracownik biurowy z obsługą komputera oczekują na zajęcia grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym i psychologiem - „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”.

Spotkania grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym mają na celu nabycie umiejętności odnalezienia się i zaprezentowania na tle grupy, wejścia w relacje interpersonalne z innymi osobami, wymianę własnych doświadczeń i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy. Zajęcia z psychologiem mają na celu wzmocnienie pozycji jednostki w grupie, kształtowanie nowych umiejętności interpersonalnych i zasad funkcjonowania w życiu społecznym.

Beneficjenci Ostateczni - uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie zakończyli szkolenie z zakresu „rękodzielnictwa” i oczekują na spotkanie „Mikołajkowe”, które zaplanowane jest na miesiąc grudzień 2011 r. dla wszystkich uczestników projektu „Aktywna integracja w mieście Głowno” oraz ich rodzin. Ma ono na celu wzmocnienie więzi rodzinnych, jak również będzie doskonałą okazją do podzielenia się refleksjami towarzyszącymi podczas udziału w projekcie.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30