MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Listopad 2011

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

INFORMACJA DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie informuje o możliwości składania propozycji dotyczącej BEZPŁATNYCH kursów zawodowych w roku 2012 w ramach instrumentów aktywnej integracji.

Propozycje dotyczące kursów można składać w siedzibie MOPS w pokoju nr 31.

W miesiącu XI/2011r. w ramach realizacji projektu „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyły się zajęcia grupowe z psychologiem „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”.– 30 godz. - 5 razy w tygodniu po 6 godzin. Zajęcia odbywały się na terenie miasta Głowna w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. R.A. Cebertowicza, przy ul. Kopernika 24/26.

„Trening kompetencji i umiejętności społecznych” miał na celu wzmocnienie poczucia wartości, rozwijanie kompetencji interpersonalnych. Służył do autodiagnozy funkcjonowania w relacjach międzyludzkich. Celem zajęć z psychologiem było również wspieranie umiejętności dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, zyskanie większej świadomości mocnych i słabych stron Beneficjentów Ostatecznych.

Uwieńczeniem projektu „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego będzie „Spotkanie Mikołajkowe” dla Beneficjentów Ostatecznych i ich rodzin, które odbędzie się w m-cu XII 2011 r. Będzie ono doskonałą okazją do podsumowań i wymiany refleksji, jakie towarzyszyły uczestnikom w trakcie udziału w projekcie.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30