MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Sierpień 2011

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Trwa realizacja projektu „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie.

W sierpniu 2011r. zakończyło się szkolenie z zakresu „rękodzielnictwa” w którym sześciu Beneficjentów Ostatecznych - uczestników ŚDS zdobyło nowe kwalifikacje zawodowe. Uczestniczyli oni również w zajęciach z doradą zawodowym i psychologiem „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”.

Z ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród uczestników ŚDS wynika, że pozytywnie odbierają swój udział w projekcie i wykazują zainteresowanie kolejnymi szkoleniami.

Uczestniczki szkolenia z zakresu „pracownik biurowy z obsługą komputera” zdobywają wiedzę na temat obsługi komputera, organizacji pracy kancelaryjno-biurowej oraz technik komunikowania się i „biurowego savoir-vivre”.

Beneficjenci Ostateczni biorący udział w szkoleniu z zakresu „pracownik magazynowy z obsługą wózków jezdniowych” zakończyli naukę teoretyczną zawodu oraz praktyczną naukę jazdy na wózkach jezdniowych. Przed uczestnikami w/w szkoleń czekają jeszcze zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”, które przewidziano na miesiąc X i XI/2011r.

W XII/2011r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie zaplanował również integracyjne spotkanie „Mikołajkowe” dla wszystkich uczestników projektu i ich rodzin.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30