MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Lipiec 2011

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

Od miesiąca maja 2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie kontynuuje szkolenia z zakresu pracownik magazynowy z obsługą wózków jezdniowych, pracownik biurowy z obsługą komputera oraz rękodzielnictwa współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjenci Ostateczni w dalszym ciągu zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu zawodów magazyniera oraz pracownika biurowego, aby już niedługo przystąpić do praktycznych zajęć nauki w/w zawodów.

Osoby niepełnosprawne - uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy od dnia 14.07.2011 r. rozpoczęli konsultacje z doradcą zawodowym, które zakończyły się w dniu 25.07.2011 r. Spotkania z doradcą z zawodowym były podzielone na zajęcia grupowe i indywidualne. Miały one na celu nauczenie Beneficjentów Ostatecznych umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji u potencjalnego pracodawcy.

Uzyskane uprawnienia do wykonywania w/w zwodów zwiększą szanse BO do podjęcia zatrudnienia. Jednak istotą każdego działania projektowego jest aktywizacja społeczna i zawodowa BO zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną, zmniejszenie liczby osób pozostających bez pracy, nabycie przez BO nowych kwalifikacji zawodowych.

W następnych miesiącach Beneficjenci Ostateczni przygotowani do aktywnego życia zawodowego, podejmą kolejny etap rozwoju osobowego poprzez zajęcia z psychologiem. Na wszystkich zajęciach osoby biorące udział w szkoleniach mają zapewniony catering w formie gorącego posiłku oraz kawy, herbaty i „suchego poczęstunku”.

W m-cu VII 2011 r. BO, biorący udział w szkoleniu z zakresu pracownik magazynowy z obsługą wózków jezdniowych zgłosili się do lekarza medycyny pracy na badania, w wyniku których uzyskali zdolność do pracy oraz książeczki do celów sanitarno- epidemiologicznych.

W m-cu VII 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zatwierdził pierwszy wniosek o płatność.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30