MOPS

Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

Czerwiec 2011

Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

20 Beneficjentów Ostatecznych od V 2011 r. podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i uczy się nowych zawodów w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Trwają szkolenia z zakresu pracownik magazynowy z obsługą wózków jezdniowych, pracownik biurowy z obsługą komputera oraz rękodzielnictwa.

W VI 2011 r. BO zdobywali wiedzę teoretyczną z zakresu zawodu pracownika magazynowego. Uczyli się m.in. wypisywania i rozliczania faktur VAT oraz innych czynności niezbędnych do wykonywania pracy na tym stanowisku.

BO, którzy biorą udział w szkoleniu z zakresu- pracownik biurowy z obsługą komputera zdobywali m.in. wiedzę na temat podstaw obsługi komputera. Osoby niepełnosprawne - uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wykonywali zachwycające prace posługując się techniką decoupage, projektowali i wykonywali sztuczną biżuterię. W dniu 22.06.2011 r. poznawali zagadnienia związane z wikliniarstwem. W dalszych etapach szkoleń BO będą doskonalili swoje umiejętności poprzez praktyczną naukę zawodów.

Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi został złożony pierwszy wniosek o płatność za okres I-V 2011 r. Obecny projekt realizowany jest z dużym powodzeniem. Uczestnicy szkoleń nie ukrywają swojego zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach. Potwierdza to ewaluacja przeprowadzona w czerwcu 2011 r. Narzędziem badawczym była ankieta zawierająca pytania zamknięte i otwarte. Z analizy zebranego materiału wynika, że ogólny odbiór działań jest oceniany bardzo dobrze.

Pracownicy socjalni zatrudnieni w ramach projektu ”Aktywna integracja w mieście Głowno” monitorują prawidłową realizację szkoleń, służą swoją pomocą w rozwiązywaniu problemów Beneficjentów Ostatecznych, obejmują pracą socjalną wszystkich członków ich rodzin.

Nad całością realizacji projektu i pracy socjalnej czuwa Dyrektor i Koordynator projektu.

Zdjęcia ze szkoleń umieszczone zostały w dziale Europejski Fundusz Społeczny w zakładce Galeria

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 16:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30